Livsplats Halland

Att leva i Halland ska vara riktigt gott. Det kräver att samhällsplaneringen är god och att det finns bra boendemiljöer. Ett gott liv innebär också härliga natur- och kulturupplevelser som kan inspirer och utveckla oss. Här kan du läsa om Halland som livsplats, om kreativa näringar som berikar vår region, digitalisering, samhällsplanering och natur och kultur.

Livsplats Halland

Susanne Johansson med döttrarna Adele, Azalea och Allie på stranden Vita sand.
VILKA FLYTTARTILL HALLAND?

STÄDA STRÄNDERNA!

Det skräp som ligger på stränderna hamnar förr eller senare i havet. Samla ihop ett gäng och städa en strand – eller sponsra en förening som vill göra samma sak!

Livsplats Halland

KAN LAXFISKAS IFRAMTIDEN?

VISSTE DU ATT

...regionens skogar används som en innovationshub för att utveckla nya vandrings- och cykelleder?

På jakt efter trädgårds­inspiration?

Från Kungsbacka i norr till Laholm i söder finns flera trädgårdar och parker öppna för besökare. Platserna är en del av regionens satsning Trädgårdsresan och ska inspirera till hållbart odlande och biologisk mångfald. Trädgårdsresan är Västsveriges motsvarighet till Englands trädgårdskalender ”Yellow Book”

Bolmen lär elever om vatten

Vattenförsörjning är en av viktigaste framtidsfrågorna. Forskningsstation Bolmen bedriver därför en pedagogisk verksamhet för att öka medvetenheten om vattnets värde. Projektet Tänk H2O! erbjuder gymnasieklasser en tvådagars vattenkurs med laborationer, workshops och föreläsningar. Mer info finns på stationens hemsida!

Livsplats Halland

VARFÖR BLIRVATTNET IBOLMEN BRUNARE?

43

Så många kulturskapare fick stöd av regionen under 2023. AI-genererad konst, sommaropera och jazz på halländska är några av alla de kulturupplevelser som Halland kan se fram emot!

Framtid

HUR SKAHALLAND BLIBÄST PÅVANDRING OCHCYKLING?

VISSTE DU ATT

...man i Lagan och Nissan varje år sätter ut tusentals laxungar som kompensation för förlorade lekområden?

Vad har Halland, Ho Chi Minh City, Sardinien och Cambridge gemensamt?

Jo, de har alla hamnat på prestigefyllda Eaters lista “Where to Eat 2023”. Där listas elva platser runt om i världen som man bör äta sig igenom under året. Hela 16 halländska matupplevelser finns med och här tipsas om allt från surdegsbröd och pizza till nyfångad fisk och mat tillagad över öppen eld..

Genom hela livet

ODLA EKOLOGISKT!

Vill du bli en miljösmart trädgårdsmästare? Se då till att skippa konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel – och välkomna småkrypen!

Relaterat material

Susanne Johansson med döttrarna Adele, Azalea och Allie på stranden Vita sand.

VILKA FLYTTAR TILL HALLAND?

KAN LAX FISKAS I FRAMTIDEN?

VARFÖR BLIR VATTNET I BOLMEN BRUNARE?