Susanne Johansson är en av många hallänningar som valt att flytta tillbaka. Efter flera år i Göteborg bor familjen i Åsa. Döttrarna Adele, Azalea och Allie gillar att leka på stranden.

Susanne Johansson är en av många hallänningar som flyttat tillbaka. Efter flera år i Göteborg bor familjen i Åsa. Döttrarna Adele, Azalea och Allie gillar att leka på stranden.

Halland populärt bland barnfamiljer och pensionärer

Halland lockar både barnfamiljer och nyblivna pensionärer. Med mer än 68 000 nya invånare sedan år 2000 toppar Halland listan över de regioner som vuxit mest i landet.

Halland har som vision att vara Bästa livsplatsen 2035. Men hur mäter man det? Och hur går det egentligen? En faktor att titta på är hur många personer som flyttar till och från en region. Och då ligger Halland bra till.

Efter Stockholm, Skåne och Uppsala är Halland nämligen det område i Sverige som haft störst tillskott av inflyttare från andra regioner de senaste 20 åren. Och om tittar på antalet nya hallänningar i förhållande till befolkningsstorleken, hamnar regionen till och med på första plats.

”Att många väljer att flytta hit visar att Halland upplevs som en attraktiv plats att leva på”

- Anton Larsson, Analytiker Region Halland

Anton Larsson, analytiker Region Halland

– Att många väljer att flytta hit visar att Halland upplevs som en attraktiv plats att leva på. Det finns gott om olika typer av jobb, samtidigt som Halland också ligger bra till geografiskt mellan två storstadsregioner. Sen har vi ju nära både kust och natur, det spelar så klart också in, säger Anton Larsson, som jobbar som analytiker i Region Halland.

Populär plats för barnfamiljer

Vilka är det då som väljer att flytta till Halland? Särskilt hög är inflyttningen i åldersgrupperna 0–4 år och 30–39 år.

– Halland är en populär plats att bo på för barnfamiljer. Även här spelar tillgången på jobb stor roll, men också hur bostadsbeståndet ser ut. Vi har ju många kommuner med stora villaområden med småhus.

En annan grupp som sticker ut är personer mellan 60 och 69 år.

– Många i den här gruppen har nyligen gått i pension och vissa väljer då att bosätta sig permanent i sina fritidshus eller så skaffar de en lägenhet på den plats där de tidigare semestrat på somrarna, säger Anton Larsson.

Många unga hallänningar flyttar tillbaka

Även när det gäller återflyttare ligger Halland högre än rikssnittet. En studie som Region Halland gjort visar att av de 19-24-åringar som flyttade från Halland under åren 2001–2005, hade ungefär en tredjedel flyttat tillbaka 15 år senare.

– Att så många väljer att flytta tillbaka kan också ses som ett kvitto på att Halland är en bra plats att bo på. Men för den här gruppen är det så klart även sociala faktorer som påverkar, som att ha nära till familj och vänner, säger Anton Larsson.

Fram till år 2050 beräknas Halland växa med ytterligare 56 000 personer. Att som region ha en positiv befolkningstillväxt är bra ur många perspektiv. Fler invånare ger ett större skatteunderlag och gör regionen mer attraktiv för nyetableringar och investeringar. Med en större inhemsk marknad skapas också fler jobb inom exempelvis service, restaurang, handel och byggsektorn.

– Vi ser ju också att Halland, precis som stora delar av övriga världen, kommer att få en allt äldre befolkning. Det betyder att vi på sikt blir färre som ska försörja fler. Ur det perspektivet är det också viktigt att regionen lockar nya invånare. Samtidigt är det viktigt att växa hållbart. Det handlar både om att säkerställa att vi kan erbjuda bra boenden, hur vi använder vår mark och kan erbjuda ett hållbart resande för att Halland ska fortsätta utvecklas som livsplats, säger Anton Larsson.

Publicerad:
Uppdaterad:

TRE SNABBA OMHALLANDS BEFOLKNING

Relaterat material

Susanne Johansson med döttrarna Adele, Azalea och Allie på stranden Vita sand.

VILKA FLYTTAR TILL HALLAND?

KAN LAX FISKAS I FRAMTIDEN?

VARFÖR BLIR VATTNET I BOLMEN BRUNARE?