Viktig forskning ger koll på vattnet i Bolmen

Sjön Bolmen är en viktig dricksvattentäkt för både Skåne och Halland. Den är också populär bland sportfiskare och lockar många turister. Nu ska forskare ta reda på hur klimatförändringarna och brunare vatten påverkar livet i och runt sjön.

Dimman har precis lättat när forskaren Clemens Klante och fisketillsynsman Ulf Andersson lämnar bryggan vid Tiraholm. En dryg kilometer norrut saktar båten in för ett första stopp.

Clemens Klante fyller ett provrör med ytvatten och sänker sedan långsamt ned ett blått långsmalt mätinstrument till botten. Snart dyker flera siffror upp på skärmen bredvid.

– Vi gör mätningar varannan sekund och varje meter, bland annat kollar vi vattnets syrehalt och pH-värde. Mängden organiskt material och järnhalt mäter vi i det vatten vi har i provröret, berättar Clemens Klante, som är en av två heltidsanställda på Forskningsstation Bolmen.

Dricksvatten för både skåningar och hallänningar

Bolmen är Sveriges tolfte största sjö och idag får cirka 600 000 skåningar sitt dricksvatten härifrån. Den siffran kommer snart att öka till 1 000 000 och det finns också planer på att invånare i Halmstad och Laholm ska få dricksvatten från sjön.

“För att säkra framtidens vattenförsörjning är det viktigt att vi förstår hur sjön påverkas av klimatförändringar, väder, vattenflöden och markanvändning"

- Clemens Klante, forskare

Clemens Klante

Varje vecka tar han och forskarkollegan Juha Rankinen därför vattenprover på fem platser i sjön och i flera närliggande vattendrag och myrmarker.

Brunifiering gör att abborrar blir mindre

Brunfiering är vanligt på hela norra halvklotet och Bolmen är inget undantag. De senaste årtiondena har vattnet i sjön blivit betydligt mörkare. Brunifieringen har flera negativa konsekvenser.

– Det krävs mer kemikalier för att rena dricksvatten som innehåller mycket organiskt material, det mesta är växter som brutits ner. Mörkare vatten drar åt sig mer solljus och högre temperaturer kan påverka växt- och djurlivet i sjön. Vi vet också att abborrar som lever i sjöar med brunt vatten blir mindre än andra, säger Clemens Klante.

Att vattnet i Bolmen blivit brunare beror bland annat på en förändrad markanvändning som ligger långt tillbaka i tiden. Våtmarker har dikats ut och ersatts av skogsplanteringar, vilket ökar brunifieringen. Men även den senare tidens allt mer extrema väder – med torka och kraftig nederbörd – påverkar vattenkvaliteten i sjön.

– När våtmarker torkar ut släpper de ut mer organiskt material. Skogsavverkningar är en annan faktor, ett kalhygge kan till exempel släppa ut organiskt material i fem år, säger Clemens Klante.

Fisketurismen viktig

Bolmen är med sina 300 öar och fina fiskevatten populär bland sportfiskare. Det bedrivs också yrkesfiske på gös och ål.

Bolmens Fiskevårdsområdesförening har ett nära samarbete med forskningsstationen och bidrar bland annat genom att köra båten och hjälpa till med mätningarna.

– Vi vill såklart att sjön ska fortsätta må bra. Turisterna som kommer hit är en viktig inkomstkälla för de som hyr ut hus och campingplatser. Med inkomsterna från fiskekorten kan vi bedriva fiskevård och se till att sjön fortsätter vara ett eldorado för sportfiskare, säger Ulf Andersson.

Han har bott vid Bolmen sedan mitten av 1960-talet och märker tydligt att vattnet blivit brunare.

– Förr kunde man se två meter ner i vattnet när man var ute på grunden. Idag är siktdjupet mycket sämre, men det varierar en del mellan olika platser och tider på året, säger han.

Efter att ha rundat sjöns största ö, Bolmsön, är det dags för ett sista mätstopp. Här i söder är Bolmen som djupast och det krävs en hel del lina för att komma ner till botten på 38 meter. Vattnet som fylls på i provröret är nästan helt klart.

– Vi kan se att vattnet här i söder innehåller mindre organiskt material än det i norr. Det finns flera parametrar, till exempel transportmönster i sjön och förändringar i klimat och vindmönster som påverkar.. Tyvärr finns ingen quick fix för att lösa brunifieringen, men förhoppningsvis kan vår forskning på sikt bidra till viktiga insikter om vilka åtgärder som behövs för att vattnet ska ha en bra kvalitet och att alla ska kunna njuta av sjön, säger Clemens Klante.

Publicerad:
Uppdaterad:

Forskningsstation Bolmen

Stationen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun och har funnits sedan 2017. Här bedrivs forskning kring bland annat vattenvård och effekter av klimatförändringar på sjöekosystem, miljöövervakning, fiske- och fiskevård.

Flera partners

Sydvatten är huvudman för anläggningen. Sweden Water Research ansvarar för vetenskaplig planering. Andra partners är Region Halland, Smålands Sjörike, Länsstyrelsen Halland, Bolmens Fiskevårdsområdesförening och Länsstyrelsen Skåne.

Relaterat material

Susanne Johansson med döttrarna Adele, Azalea och Allie på stranden Vita sand.

VILKA FLYTTAR TILL HALLAND?

KAN LAX FISKAS I FRAMTIDEN?

VARFÖR BLIR VATTNET I BOLMEN BRUNARE?